1906 Turčiansky Svätý Martin

Slovenskí predstavitelia v Turčianskom Svätom Martine vyzvali amerických Slovákov, aby podľa ich príkladu nekládli dôraz na vzájomné (náboženské?) nedorozumenia, ale aby koordinovali svoje úsilie v jednotnom národnom hnutí.