1907.04.04 Výzva pre zvolanie Národného Slovenského Kongresu

Slovenské organizácie a noviny sa zišli 4.aprila 1907 v Pittsburghu a spoločne vyzvali zvolať Slovenský Národný Kongres.