1825 Štatistika národností v Rakúsko-Uhorsku

Uhorsko malo 8,893,627 obyvateľov. Z toho bolo 3,385,000 Maďarov.
Ostatné obyvateľstvo tvorili Slováci, Podkarpatskí Rusíni (Ruthenes), Chorváti, Srbi a Rumuni.
Slovákov (Slowaques) bolo 2,903,000.