Štefánik, Miroslav Rastislav

Zrod, vznik presne
1880 Jul 21
 • 1880.07.21M.R.Štefánik sa narodil 21.júla 1880 v rodine skromného protestanského pastora v Košariskách.
 • pred r. 1902 - študuje na Polytechnickej škole v Prahe a filozófiu na Karlovej Univerzite
 • 1902 - študuje v Zurichu
 • 1904 - promuje na Karlovej Univerzite
 • 1904.11 - odchádza do Paríža
 • 1905 - stáva sa astronómom v Meudon
 • 1909 - cestuje po mnohých štátoch sveta
 • 1912 - získava francúzske občianstvo
 • 1915.01.26 - vstupuje do francúskej armády ako letec
 • 1915.06 - výzvedné lety nad frontovou čiarou
 • 1915.09 - prvé pokusy o vytvorenie letky zloženej zo slovenských a českých letcov 
 • 1915.09.17 - vyslaný do Srbska so špeciálnym poslaním 
 • 1915.11.23 - zranený vo "vzdušnom incidente" a hospitalizovaný v Ríme
 • 1915.12 - začína spolupracovať s Masarykom a Benešom
 • 1916 - povýšený na kapitána
 • 1917 - povýšený ma majora a podplukovníka
 • 1918 - povýšený na plukovníka a brigádneho generála
 • 1918.03 - Vittorio Emanuele Orlando povedal o M.R.Štefánikovi toto: "V tom čase som bol ministerským predsedom významnej krajiny s 36 miliónmi slobodných obyvateľov. Predo mnou stál politický exulant, bez domova, bez rodnej krajiny, ale v tom okamihu som začal obdivovať toho človeka stojaceho vysoko morálne, ktorý reprezentoval najmohutnejšiu silu na svete: silu idey."
 • 1918.10.26 - Dohoda budúcich predstaviteľov Česko-Slovenska vo Švajčiarsku: 
  • T.G.Masaryk bude prezidentom
  • Karek Kramář bude ministerským predsedom
  • Eduard Beneš bude ministrom zahraničia
  • M.R.Štefánik bude ministrom vojny (M.R.Štefánik bol v tom čase na Síbiri s čsl. légiami)
 • 1919.03 - M.R.Štefániksa vrátil zo Sibíri do Paríža. Mal s  E.Benešom ostrú výmenu názorov (hádku) vzhľadom na svoje "nové" postavenie vo vláde Česko-Slovenska. M.R.Štefánik mal byť ministrom vojny, ale Beneš a Klofáč sa tajne dohodli, že Klofáč bude ministrom národnej obrany, čím sa úloha Štefánika zredukovala na ministra čsl. armády v zahraničí.
 • 1919.05.04 - Tragicky zahynul vo Vajnoroch pri pristávaní lietadla, na ktorom letel pri návrate z Talianska
Zánik smrť presne
1919 May 04

Ovládnu legionári Rusko?

Submitted by starosta on Sat, 03/10/2018 - 22:25

Úspech československých legionárov vyvolal veľký ohlas. Diplomati dohodových mocností varovali bolševickú vládu pred nepriateľským postojom k československým legionárom a hrozili, že ho budú považovať za nepriateľský akt. Dokonca začali rozmýšlať nad možnosťou využiť československých legionárov na zvrhnutie bolševickej vlády v Rusku.

Od zajatcov k légiám

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 05:32

 

Československé légie zohrali dôležitú úlohu pri vzniku Česko-Slovenska. Po II. sv vojne a nástupe komunistov k moci, bol ich odkaz umlčaný. Aký bol ich príbeh a za akých okolností sa zrodili...

Namiesto úvodu: Obdobie rôznych 100 ročníc a terminologický zápas

Submitted by starosta on Thu, 03/01/2018 - 03:56

Zopár uplynulých rokov, tento rok a zopár budúcich rokov je obdobím rôznych 100 ročníc, ktoré nám pripomínajú viaceré dôležité udalosti v našej histórii.

2014, 28.júl                    100 rokov od začiatku I.sv.vojny

2014-2017                     100 rokov od vzniku rôznych čs. légií

2015, 22.október           100 rokov od Clevelandskej dohody

2016, 13.február            100 rokov od vzniku Československej Národnej Rady v Paríži