Spojenectvo s Japoncami

Submitted by starosta on Sat, 03/10/2018 - 23:18

Cesta československých legionárov po Transisbírskej magistrále občas písala aj naozaj kuriózne riadky, k takým patrí aj spojenectvo s Japoncami. Japonsko sa do diania v Rusku zapojilo na podnet USA. Pomerne skoro sa však objavili obavy, či Japonsko situáciu nezneužije pre svoje vlastné mocenské záujmy. Preto v oblasti nakoniec začali pôsobiť aj vojenské jednotky z USA, z Francúzska a z Veľkej Británie. Japonsko pomerne skoro zabudlo na staré spory s cárskym Ruskom a novú hrozbu videlo v nástupe bolševikov k moci. Preto sa od roku 1918 až do roku 1922 aktívne zapájalo do bojov proti bolševikom. 

Japonci však mali aj svoje vlastné ciele. Chceli zabrániť nárastu moci Nemecka v tomto priestore. Okrem toho v kolapse Ruska videli jedinečnú príležitosť. Preto zabitie dvoch svojich občanov použili ako zámienku na vylodenie a obsadenie Vladivostoku. Neustále zvyšovali počet svojich jednotiek až na cca 70 000 vojakov. Ostrov Sachalin okupovali až do roku 1925...

Spolupráca s československými legionármi sa zrodila v roku 1920. A nebola bez problémov. Najviac ju však preverili udalosti v mestečku Chajlar. Československí legionári svojím príchodom zaskočili Japoncov, ktorí si začali robiť nároky na obrnený vlak Orlík.

obrnený vlak Orlík
Obrnený vlak Orlík
(zdroj:  http://en.valka.cz/topic/view/29527/CZK-Obrneny-vlak-Orlik)

 

Situáciu ešte viac vyhrotil príchod japonskej jednotky so zajatcami, kedy došlo k prestrelke. Výstrel prišiel pravdepodobne z čínskej kasárne. Keď však došlo k opätovaniu streľby od japoncov, podarilo sa im zastreliť kapitána československých légií. To si nenechali páčiť československí legionári a spustili streľbu...  

Celú situáciu nakoniec museli riešiť americký major Colbyfrancúzskym plukovníkom Loubignacom, ktorým sa črtajúci čínsko – japonsko – československý konflikt podarilo zažehnať...  Japonské velenie tvrdí, že išlo o nedorozumenie a svojvoľné konanie pár jedincov. Faktom je, že v Japonsku o tejto potyčke neexistujú zmienky, akoby sa to nikdy nestalo...  Na druhej strane, vďaka Japoncom legionári dobyli Chabarovsk...

 

 

Roky spomenuté v texte
Chronologické údaje z tohoto článku nie sú zaznamenané v Chronológii