Ľudia a komunity

Name
Alexejev, generál
American Slovaks
American Societies Federation
Američania
Americans
Americkí Slováci
Amerikánsko Slovenské Noviny - Amerikan Slovak News
Apponyi, Albert, count
Austro-Hungarian Army
Balch, Emily Greene
Balfour, Arthur James
Bellon, Joseph
Beneš, Eduard, Dr.
Beneš, Vojta
Berthelot, Philipe
Bielek, Ivan
Bishop of Cleveland - Clevelandshý biskup
Bishop of Prague - Pražský biskup
Bismark
Bissolati
Blaho, Pavel
Blaho, Pavel Dr.
Bohemian Kingdom
Bohenians
Bolševici
Bolševická armáda
bolševická vláda
Bosák, Michal
Botík Ján
Briti
British
British Embassy in Washington
Bulletin
c. a k. armáda
c. k. armáda – teda cisársko - kráľovská armáda
Canadian Slovak League
Caproni - Štefanikovo lietadlo
Carnegie Technological Institute in Pittsburgh
Catholic Congress of Slovakia
Čeček
Čechy
Central Slovak National Committee
Centrálne mocnosti
Červená armáda
Češi
Česká Družina
Česká Národná Rada v Paríži
Česká strana realistická
Česká Zem
České krajanské spolky v Amerike
České Kráľovstvo
České Národné Združenie v Amerike - Bohemian National Alliance of America
České Národní Sdružení
České vojsko
Českí a slovenskí zajatci
Česko
Česko-Slovenská armáda
Česko-Slovenská Národná Rada
Česko-Slovenská vláda
česko-slovenské vojsko
Česko-Slovensko
česko-slovenský národ v Rusku
Československá armáda
Československá obec legionárska
Československá obec legionárska - ČsOL

Československá obec legionárska (ČsOL) bola založená 22 mája 1921 legionármi vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku.

Jej činnosť bola komunistami násilne prerušená.

Po revolúcií došlo k obnoveniu jej činnosti a snaží sa pripomenúť odkaz légií a obetu legionárov, vďaka ktorým vznikla Česko-Slovenská republika a v nej tradícia demokratickej spoločnosti.

Medzi najznámejšie projekty ČsOL patrí Legiovlak a cyklus výstav: cesta legionára.

Viac na: www.csol.cz

Československé Légie
Československé Légie v Rusku
Československé Légie v Taliansku
Československé Légie vo Francúzku
československí legionári
Československo
Český národ
Chamberlain
Chapter 47 KSL
Chéradame
Chinda, vikomt
Chorváti
Clemenceau, Georges
Colby, americký major
Concordia College
Council of Jurists
Creel, Georg, novinár
Čs. armáda
Čsl. légie
Cudzinecká Légia - Foreign Legion
Czech and Slovak liberation movement in Russia
Czech and Slovak pilots
Czech Nation
Czech Parish of Our Lady of Lourdes - Česká farnosť Lurdskej Panny Márie
Czech-Slovak Army
Czecho-Slovak Army
Czecho-Slovak government
Czecho-Slovak National Council
Czecho-Slovakia
Czecho-Slovaks
Daxner, Ivan
Deák, František
Dohoda
Dostál, Hynek
Dual Monarchy