Recent content

Type Title Author Comments Last updated
History WHAT WERE SLOVAK TROOPS DOING IN COCHRANE ONTARIO IN 1920? starosta 0 3 years 6 months ago
History CANADIAN DIARY OF A CZECHO-SLOVAK LEGIONNAIRE starosta 0 3 years 6 months ago
History AFTERWARD starosta 0 3 years 6 months ago
History HOMEWARD BOUND starosta 0 3 years 6 months ago
History VALCARTIER CAMP starosta 0 3 years 6 months ago
History ACROSS CANADA BY RAIL starosta 0 3 years 6 months ago
History VLADIVOSTOK TO VANCOUVER starosta 0 3 years 6 months ago
History REPATRIATION starosta 0 3 years 6 months ago
History THE BIRTH OF A NATION starosta 0 3 years 6 months ago
History THE CZECHO - SLOVAK LEGION starosta 0 3 years 6 months ago
History Páni Sibíri a transibírskej magistrály starosta 0 3 years 6 months ago
History Od zajatcov k légiám starosta 0 3 years 6 months ago
History Namiesto úvodu: Obdobie rôznych 100 ročníc a terminologický zápas starosta 0 3 years 6 months ago
History Masaryk: Independent Bohemia (1915) starosta 0 3 years 7 months ago
History Úloha amerických Slovákov pri vzniku Česko-Slovenska 1914-1918 starosta 0 4 years ago
History 004 Opatrenia pre prestavbu česko-slovenských organizácií v Rusku starosta 0 4 years ago
History 003 Československé organizácie v Rusku starosta 0 4 years ago
History 002 Význam Čechov a Slovákov pre Rusko starosta 0 4 years ago
History O dějinách Československé revoluce 1914-1918 starosta 0 4 years ago
History Věnováno památce bojovníků čs.samostatnosti starosta 0 4 years ago
History 001 Řeč Vácslava Vondráka starosta 0 4 years ago
History Slovak Studies VIII p.049 starosta 0 4 years 1 month ago
History Clevelandská Dohoda starosta 0 4 years 1 month ago
History Slovak Studies VIII p.048 starosta 0 4 years 1 month ago
History Česko-Slovensko sa stáva skutočnosťou: centralisti sú spokojní, autonomisti sú sklamaní starosta 0 4 years 1 month ago